Vyberte stránku

Seminář

ABC

Cena 2 490,- Kč

Atletická abeceda

V případě zájmu volejte nebo pište
602 122 755 ales@activefit.cz

O co jde

Běžecká abeceda by měla být povinná součást znalostí a dovedností každého atleta. Jste běžci, hrajete fotbal, tenis, badminton, florbal, házenou, volejbal…? Pak by trénink abecedy neměl ve vašem tréninku chybět. Naučí nás správné technice běhu, zvyšuje frekvenci pohybu nohou a zlepšuje koordinaci. Základem jednotlivých pohybů ABC jsou lifting, skipink, předkopávání a zakopávání. Jedná se tedy o rozstříhanou fázi běhu. První nácviky jsou vhodné na místě. Následně prvky abecedy nacvičujeme na rovném terénu v běžecké obuvi i naboso. Pokročilý atlet může využít prvků ABC také na schodech. Pokud pracujete jako trenéři, osobní trenéři a nabízíte trénink vašim klientům mimo fitness, abeceda je tím co vaši tréninkovou činnost velmi obohatí.

Naučíte se

Na začátku semináře se naučíte něco málo o svalech dolní končetiny a o jejich funkcích. Dále také základní diagnostiku dolní končetiny. V semináři si osvojíme techniky vhodného strečinku a následně začneme nacvičovat jednotlivé prvky atletické abecedy na místě a v pohybu na rovném terénu. Nakonec si vysvětlíme techniku na schodech. Výuka bude probíhat ve Fitness Slavia a v prostoru halových sportů. Běžeckou abecedou docílíte, že kromě běžeckého pohybu zlepšíte jemnou motoriku, pohyblivost a smysl pro rytmus.

Itinerář semináře

Seminář je veden individuální formou. Sejdeme se celkem třikrát, po dvou hodinách, vždy podle naší vzájemné domluvě. Začít lze kdykoliv, ukončení do 30 dnů od zahájení. Absolvovat seminář můžete sami, není ovlivněn kapacitou.

Hodnota

Výstup semináře

\

Třetí konzultací, kdy potvrdíte teoretické a praktické znalosti z předcházejících konzultací od nás obdržíte certifikát o absolvování.

\

Seminář vede Aleš Urban, v případě zájmu volejte nebo pište +420602122755 ales@activefit.cz

ABC

Jednotlivé cviky běžecké abecedy se zaměřují vždy na určitou část běžeckého kroku. Jedná se tedy o využití analytické metody, kdy nejprve nacvičujeme oddělené pohybové dovednosti a pak je spojujeme v celek. Při provádění dbejme na správnost provedení, začínáme v malé rychlosti, popřípadě na místě. Toho je možné docílit dokonalou ukázkou a srozumitelným výkladem.